קורס פרטני ליצירת תכנית שנתית ולבניית תקציב לעמותה
 
מספר השיעורים ועלות ההרחבה: 3 שיעורים בני 3 שעות, בעלות של - 2,457 ש"ח
 • הקורס מועבר באמצעות לימודים מרחוק באמצעות המחשב. ניתן גם ללמוד במפגשים פרטניים במשרדי יחד ביישוב שלומי.
 • השיעורים פרטניים ושעות הלימודים מותאמים לצרכי התלמיד/ה.
 • התשלום בעבור הקורס יתבצע מראש.
יצירת תכנית שנתית
 • מיפוי הפרויקטים המתוכננים לשנתיים הקרובות.
 • יצירת טבלת פעילות שנתית
 • תכנית שנתית כרצף סיפורי
 • כוח אדם - חלוקת פרויקטים לאורך השנה
 
יצירת תקציב לפרויקטים
 • תמחור פרויקט
 • חלוקה לסוגי הכנסות
 • יצירת פרויקט משתלם
יצירת תקציב לארגון
 • איך נראה תקציב?
 • הדגשים
 • הוצאות תקורה
 • קביעת סדרי עדיפויות
 • בניית תקציב ראשוני
 • יצירת מפה כלכלית לארגון.
 • שלבים בבניית תקציב וחלוקת האחריות.
 • מהות התקציב, מטרתו וחשיבותו לארגון
 • מבנה התקציב
 • תקציב מאושר מול תקציב מותנה
 • תקציב שוטף מול תקציב פיתוח
 • תהליך בניית התקציב
מבנה הקורס: