שיעורים והשלמות

חלקכם כבר עוסקים בתחום או מבקשים לגייס לעמותה שלכם בשיטה אחת מתוך מגוון השיטות הקיימות. לכן, אתם מעוניינים לבצע השלמות בתחום גיוס הכספים ופיתוח המשאבים.

לשם כך, פיצלנו את הקורס למבנה של שיעורים בתחומים מסויימים, ואתם מוזמנים לבחור את המבנה שיענה על הצרכים שלכם.

השיעורים יהיו שיעורים פרטניים שיועברו במפגש במשרדי יחד ביישוב שלומי או באמצעות תוכנה ללימוד מרחק (ובינר).

אפשרויות הבחירה:
  • הסדנאות מועברות באמצעות תכנת ובינר (לימודים מרחוק באמצעות המחשב).
  • ניתן גם ללמוד במפגשים פרטניים במשרדי יחד ביישוב שלומי.
  • השיעורים פרטניים ושעות הלימודים מותאמים לצרכי התלמיד/ה.
  • התשלום בעבור הסדנא יתבצע מראש.