קורס פרטני לגיוס כספים מקרנות מהארץ ומחו"ל
 
מספר השיעורים ועלות ההרחבה: 4 שיעורים בני 3 שעות, בעלות של - 2,808 ש"ח
 • הקורס מועבר באמצעות לימודים מרחוק באמצעות המחשב. ניתן גם ללמוד במפגשים פרטניים במשרדי יחד ביישוב שלומי.
 • השיעורים פרטניים ושעות הלימודים מותאמים לצרכי התלמיד/ה.
 • התשלום בעבור הקורס יתבצע מראש.
מבוא (חובה):
 • היכרות עם מונחים בגיוס משאבים: רשם העמותות, עמותה ככלי לחיזוק היישוב, דרישות להקמת עמותה, ניהול תקין, סעיף 46.
 • עולם הפילנתרופיה, מה המגמה כיום? כיצד נערכים לשינויים שהתחום עובר בארץ ובחול?
 • קשיים ואתגרים בקבלת תרומות.
 • כיצד בוחנים את צרכי הרשות? היכן מתחילים?
 • יצירת תכנית עבודה שנתית - עד תלת שנתית לגיוס משאבים.
 • גיוס משאבים בקהילה (אירועים)
 • סוגי התורמים, ההיסטוריה של גיוס הכספים
מבנה בקשות מקרנות
 • מבנה הבקשה
 • הדגשים
 • מה זה LOI?
 • אימון בכתיבת בקשות
 • קרן העזבונות – איך עושים את זה?
גיוס מקרנות מהארץ ומחו"ל
 • כללים ראשוניים (עשה ואל תעשה), לפנייה מוצלחת לקרנות
 • מבנה תהליך הפנייה לקרנות?
 • איפה מוצאים קרנות? על מה לשים דגש בחיפוש?
 • האם משמעותי לגיוס התרומה, להיפגש בפועל עם נציגי הקרנות?
 • סוגי הקרנות
 • המגבית היהודית
 • הג'וינט
 • המוסד לביטוח לאומי ומפעל הפיס
 • גיוס מפדרציות יהודיות - מה זה אומר? במה הן מתמקדות כיום?
 • קרנות פרטיות מהארץ ומחו"ל (יהודים ולא יהודים)
 • חלוקת העולם היהודי – איפה נמצא הכסף הגדול?
 • גיוס ממשרדי ממשלה (תמיכות ועזבונות).
מבנה הקורס: