קורס פרטני לגיוס כספים מתורמים פרטיים
 
מספר השיעורים ועלות ההרחבה: 3 שיעורים בני 3 שעות, בעלות של - 2,106 ש"ח
 • הקורס מועבר באמצעות לימודים מרחוק באמצעות המחשב. ניתן גם ללמוד במפגשים פרטניים במשרדי יחד ביישוב שלומי.
 • השיעורים פרטניים ושעות הלימודים מותאמים לצרכי התלמיד/ה.
 • התשלום בעבור הקורס יתבצע מראש.
 • תיקצוב פרויקטים למימון
 • חומרים המשמשים לפנייה לתורמים - מה מוכר ומה מרתיע?
 • יצירת מאגר תורמים
 • "מה יוצא לי מזה"? איך סוגרים את הסכם התרומה?
 • סימולציות בשיחות עם תורמים
 • יצירת אינטרסים הדדיים בין הארגון לחברות
 • פירמידת רמות תורמים
 • שימור תורמים - הדרכים לתת בחזרה לתורם
 • שקיפות ועמידה בהתחייבויות לתורם
 • אירועים לתורמים
 • הקמת אגודת ידידים
 • חוגי בית לתורמים פרטיים
 • ספונסרים מול תורמים – על ההבדלים במשמעות ובגישות
 • קרן היסוד
מבנה הקורס: