FAQ

Frequently asked questions

איפה יתקיימו הלימודים?


ניתן לבחור בין שתי אפשרויות: קורס מקוון, שמתקיים באמצעות תכנת וובינר, המאפשרת לתלמידים לתקשר עם המורה
כאילו היו בכיתה. התלמידים רואים את המורה וזה את זה, שומעים כל דבר שנאמר, מדברים, שואלים ומעירים הערות, מקיימים סימולציות וצופים במצגות... הכול כאילו היו בכיתה רק שבפועל - הדבר מתבצע באמצעות רשת האינטרנט. השיעור מחייב שימוש במצלמת אינטרנט, מקרופון ואוזניות. בכל קורס משתתפים 1-10 תלמידים.
שיעורים פרטניים מתקיימים במשרדי "יחד" שבשלומי שבצפון.
איזה חומרים נקבל בנוסף להרצאות?


כל מצגות הקורס + חומרים כתובים נוספים ישלחו אליכם.
האם נזכה לליווי ולמטורינג עם סיום הקורס?


חודשים שלאחר סיום הקורס, תוכלו לקבל ליווי ומעקב אחר פעילות גייסי המשאבים שסיימו את הקורס. המעקב והניטור יסייעו למקסם את הידע אותו צבר/ה הגייס/ת לשם יצירת הכנסות ראויות לעמותה בתוך פרק זמן סביר.
הליווי יכלול:
ייעוץ והכוונה בהכנת תכנית עבודה תלת שנתית לגיוס משאבים לעמותה. סיוע ביצירת סקריפטים לשיחה עם תורמים פרטיים סיוע בתיכנון אירועי התרמה. ליווי הפקת אירועי התרמה. עצות בבדיקת ייתכנות להקמת עסק חברתי לעמותה. סיוע ביצירת יחסי ציבור. ליווי בהפקת קמפיין הדסטארט וכל שאלה אחרת שתעלה.
איך יתקיים הליווי ומה עלותו?


הליווי יתבצע בעיקרו תוך שימוש בשיחות טלפון, בתוכנות לשיחות וידאו או במפגשים במשרדי אור תקשורת ופרסום.

המחיר: 200 ₪ לשעה + מע"מ.
איזו תעודה אקבל בסיום הלימודים?


מטרת הלימודים בבית הספר יחד היא להעניק לתלמידים כלים לעבודה בפועל. לכן, כל תלמיד יידרש להיבחן על החומר אותו למד. קבלת תעודה מטעם בית הספר - מותנית בהצלחה במבחן בציון של 75 לפחות. התעודה תתייחס ישירות ללימודים שנלמד. מי שילמדו את הקורס המלא - יבחנו על כלל חומרי הקורס ויקבלו תעודת מפתח/ת משאבים מוסמכת על ידי בית הספר.
מדיניות ביטול הרשמה


בסדנאות, לא ניתן לבטל הרשמה לאחר ביצוע התשלום. בקורס מלא בן 10 שיעורים, ניתן לבטל את ההרשמה לקורס עד לאחר השיעור השלישי. שכר הלימוד יוחזר לעמותה בקיזוז עלות השיעורים שהתקיימו.

דבר/י איתנו

טלפון: 04-6461404

נייד: 052-5634826

דוא"ל: ormedia.pr@gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
0